You are just like a wind – Bạn giống như một cơn gió

Bạn giống như cơn gió chợt đến trong một chiều hè nóng nực …

Nơi tôi loay hoay giữa cái oi nóng của cuộc đời …

Vì chỉ là gió …

Nên chẳng thể nắm giữ được thật chặt …

Chẳng thể níu kéo dù chỉ một giây …

Khi cơn gió qua đi …

Sẽ chỉ còn lại đây nỗi đau nhẹ nhàng nhất …